Opracowanie technologii krystalizacji na bazie nowego typu krystalizatora do związków organicznych ze stopów w zawiesinie

Rodzaj
Beata Borak
Beata Borak
dr, adiunkt
Jerzy Kaleta
Jerzy Kaleta
prof. dr hab.