Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej


Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej powstałą w wyniku wielu przekształceń struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego w roku 2020.

Seminaria i inne wydarzenia