Obowiązek informacyjny

Z uwagi na wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Mariana Smoluchowskiego 25 we Wrocławiu. Dotyczy to wszystkich sytuacji gdy uczelnia decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych możesz się kontaktować przez e-mail: iod@pwr.edu.pl.

W celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony swoich danych skorzystaj z formularza kontaktowego.

Szczegółowe informacje o tym jak Politechnika Wrocławska przetwarza dane osobowe znajdziesz w politykach prywatności.

Pliki cookies

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Służą one do celów statystycznych, wykorzystania usług serwisów społecznościowych oraz poprawy dostępności i jakości treści. Na stronach wymagających logowania cookies są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika.

Dane osobowe zebrane w ten sposób wykorzystujemy do celów własnych. Mogą być one przekazywane innym podmiotom w celach statystycznych lub dla funkcjonowania narzędzi serwisów społecznościowych.

Polityka prywatności

Obowiązująca na Politechnice Wrocławskiej Polityka Prywatności