Wybory 2024

Zakończyła się procedura zgłaszania kandydatów na Rektora Politechniki Wrocławskiej. O wybór na kadencję 2024-2028 ubiegać się będą trzy osoby.

W ramach trwającego na PWr procesu wyborczego do 15 marca można było zgłaszać kandydatów na Rektora naszej uczelni w kolejnej kadencji. Zgodnie ze Statutem mogła to zrobić Rada Uczelni (w formie uchwały), profesorowie i profesorowie uczelni (poprzez głosowanie indykacyjne), jak również wszyscy pracownicy uczelni (indywidualnie lub w formie listy osób zgłaszających kandydata).

W Komunikacie nr 30/2020/2024 z 15 marca przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej PWr ogłosił, że zgłoszone zostały następujące osoby jako kandydaci na Rektora Politechniki Wrocławskiej:

 • w formie uchwały Rady Uczelni:

  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
 • poprzez głosowanie indykacyjne (kolejność alfabetyczna):

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak,

  • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska,

  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs.

 • przez pracowników (kolejność alfabetyczna):

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak,

  • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska,

  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs.

Do wiadomości publicznej podane zostały nazwiska kandydatów zgłoszonych przez Radę Uczelni, kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 10% głosów ważnych w głosowaniu indykacyjnym oraz kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 60 pracowników.

Informacje na temat wyborów znaleźć można na stronie wybory.pwr.edu.pl.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
Administrator strony

Ja tu tylko sprzątam…