Politechnika Wrocławska członkiem Advisory Committee T.I.M.E.

Jak, być może, zwrócili Państwo na to uwagę, w ostatnich dniach odbyły się na Politechnice Wrocławskiej obrady Ogólnego Zgromadzenia organizacji T.I.M.E (Top International Managers in Engineering Association).

Przez trzy dni obradowali przedstawiciele 48 uczelni z 21 krajów. Donosiła o tym informacja na stronach WWW Politechniki Wrocławskiej. Nasza Uczelnia jest członkiem tego stowarzyszenia od 2004 roku. Z Polski, obecna jest tam również Akademia Górniczo-Hutnicza.

img

Zgromadzenie ogólne członków T.I.M.E. podjęło decyzję o przyjęciu Politechniki Wrocławskiej do grona Advisory Committee tej organizacji. Politechnikę w Komitecie przez sześć lat będzie reprezentował prof. Grzegorz Lesiuk. Jego aktywność (ACASIS, BIP) bardzo pomogła we wprowadzeniu Politechniki do tego Komitetu.

Rosną nasze szanse na jeszcze lepsze wykorzystanie oferowanych przez organizację możliwości:

  • Podwójne dyplomy;
  • Staże badawcze;
  • Szkoły letnie;
  • Masowe otwarte kursy on-line.

Jest to bardzo ważne, z punktu widzenia Uczelni i zwiększa nasze szanse na „umiędzynarodowienie”.

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
Administrator strony

Ja tu tylko sprzątam…