Plan Seminarium Dynamiki na semestr zimowy 2023/2024

Spis treści

Październik

 • 04.10.2023: dr inż. Daniel Dobras (Wydział Mechaniczny) Wpływ impulsów prądowych na odkształcalność i mikrostrukturę stopów aluminium gatunków 5754 oraz 6016 w wybranych procesach kształtowania blach
 • 11.10.2023: mgr inż. Piotr Rudnicki (doktorant, Wydział Mechaniczny) Wykorzystywanie mikroorganizmów do wytwarzania substancji o potencjale terapeutycznym z jednoczesną energetyczną utylizacją biomasy
 • 18.10.2023 — (nie odbyło się)
 • 25.10.2023 — (brak chętnych)

Listopad

 • 08.11.2023 — Mgr inż. Łukasz Szczepański (doktorant K-62), Laser powder bed fusion technology as an alternative method of metallic glasses manufacturing

 • 22.11.2023 — dr hab. inż. Leszek Łatka (K-60), Ceramiczne powłoki natryskiwane cieplnie z zawiesin — technologia wytwarzania oraz badania

 • 29.11.2023:

  • mgr inż. Jolanta Szczurek (K-58) Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych, postęp prac nad rozprawą doktorską
  • dr inż. Amadeusz Łaszcz i mgr inż. Michał Biały (K-58), Sztuczna inteligencja – przykłady zastosowań w badaniach własnych

Grudzień

 • 06.12.2023 — Maria Skrodzka (K-58), Opracowanie mukoadhezyjnych hydrożeli na bazie polimerów naturalnych do wykorzystania w systemach dostarczania substancji fotouczulającej przez błonę śluzową
 • 12.12.2023 — prof. T. Kurzynowski (kierownik K-62) Badania i projekty realizowanie w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
 • 13.12.2023 — prof. Maria Rosienkiewicz (K-62), Modele i metody wspierające innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i transformację w kierunku przedsiębiorstw przyszłości, koncepcja rozprawy habilitacyjnej.
 • 20.12.2023 — dr Magdalena Kobielarz, Identyfikacja i ocena właściwości mechanicznych ścian aorty w wyniku rozwoju patologii, koncepcja rozprawy habilitacyjnej.

Styczeń

 • 10.01.2024

  • Adrianna Cieślak (tytuł prezentacji do uściślenia), postęp prac nad rozprawą doktorską,

  • Paweł Zielonka, Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry

  • Anna Wybraniec, Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

 • 17.01.2024

  • mgr inż. Adam Kowalik (doktorant, K-58), Niskoenergetyczna stabilizacja warstw submikronowych nanoszonych z fazy ciekłej metodą ultradźwiękowej atomizacji.
  • Kayode Olaleye, Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry,
  • mgr inż. Szymon Dziuba (doktorant, K-58), Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.
 • 24.01.2024

  • Natalia Kaczmarczyk (??) postęp prac nad rozprawą doktorską
  • Michał Biały, Badania aplikacyjne właściwości termo-reologicznych masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu pod kątem możliwości przetwarzania termoplastycznego, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.
  • mgr inż. Anna Gibas (doktorantka K-58), (tytuł prezentacji do uściślenia), rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.
 • 31.01.2024:

  • dr inż. Marta Kozuń (K-58), Optymalizacja właściwości mechanicznych struktur kratowych (lattice structure)
  • dr inż. Michał Smolnicki (K-58), Identyfikacja zjawisk degradacyjnych w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i emisji akustyczne,
  • mgr inż. Kacper Surma (doktorant K-58), (tytuł prezentacji do uściślenia),
  • mgr inż. Justyna Wolicka (doktorantka K-58), (tytuł prezentacji do uściślenia).

Luty

Sesja

Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
Administrator strony

Ja tu tylko sprzątam…