Multiplikatywna dynamika wzrostu fraktalnych defektów materiałów