Wpływ modyfikacji zol-żelowej sieci tlenkowej na właściwości ograniczające przepływ wodoru

Jerzy Detyna
Jerzy Detyna
prof. dr hab.