Oferta zatrudnienia na stanowisku assistant professor na uczelni francuskiej

Nasz partner i jednocześnie lider w projekcie europejskim ECOHydro (z zakresu gromadzenia wodoru) zwrócił się z prośbą o pomoc w staraniach o znalezienie kandydatów do pracy w École Nationale Supérieure Mines-Télécom Nord Europe (IMT Nord Europe).

Poniżej adresy do dwóch ogłoszeń na stanowiska Assistant Professor:

Concours Maître Assistante ou Maître Assistant «Matériaux & Science des données» (Assistant Master or Assistant Master Competition “Materials & Data Science”)

Concours Maître Assistante ou Maître Assistant «Matériaux composites éco-responsables» (Assistant Master or Assistant Master Competition “Eco-responsible composite materials”)

Poszukiwani są kandydaci z krajów Unii Europejskiej ze stopniem doktora z zakresu szeroko rozumianej tematyki związanej z kompozytami polimerowymi.

Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wspomniane stanowiska proszone są o kontakt z Panem dr. inż. Pawłem Gąsiorem, który kieruje pracami zespołu z Politechniki Wrocławskiej w projekcie ECOHydro i do którego skierowano korespondencję z uczelni francuskiej.