Nasz zespół

Kierownik Katedry

Avatar

Mirosław Bocian

dr hab. inż., profesor PWr

Zastępcy Kierownika Katedry

Avatar

Jarosław Filipiak

dr hab. profesor PWr

Administracja i pracownicy techniczni

Avatar

Katarzyna Żołyńska

Sprawy organizacyjne

Profesorowie

Avatar

Wacław Kasprzak

prof. dr hab., inż.

Avatar

Mirosław Bocian

dr hab. inż., profesor PWr

Avatar

Celina Pezowicz

prof. dr hab. inż.

Avatar

Agnieszka Baszczuk

dr hab., profesor PWr

Avatar

Grzegorz Lesiuk

dr hab., profesor PWr.

Avatar

Jarosław Filipiak

dr hab. profesor PWr

Avatar

Jerzy Detyna

prof. dr hab.

Avatar

Jerzy Kaleta

prof. dr hab.

Avatar

Krzysztof Jamroziak

dr hab. inż., profesor PWr

Avatar

Marek Jasiorski

dr hab., profesor PWr

Avatar

Wojciech Błażejewski

dr hab. inż., profesor PWr

Avatar

Daniel Lewandowski

dr hab., profesor PWr.

Avatar

Mariusz Hasiak

dr hab., profesor PWr

Avatar

Mieczysław Szata

Emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

Avatar

Marek Rybaczuk

Emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

Avatar

Stanisław Piesiak

Emerytowany profesor

Doktorzy

Avatar

Wojciech Myszka

Administrator strony

Avatar

Beata Borak

dr, adiunkt

Doktoranci

Administrator

Avatar

Wojciech Myszka

Administrator strony