Kierownictwo Katedry

Kierownik katedry: dr hab. inż. Mirosław Bocian, prof. PWr

Zastępcy kierownika:

 • dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. PWr
 • dr inż. Justyna Krzak

Kierownik administracyjny: mgr inż. Katarzyna Żołyńska

Organizacja katedry:

 1. Zakład Inżynierii BiomedycznejKierownik: prof. dr hab. inż. Celina Pezowicz
 2. Zespół Badawczy Mechaniki Eksperymentalnej — Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta
 3. Zespół Badawczy Kompozytów Polimerowych i Konstrukcji Lekkich — Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, prof. PWr
 4. Zespół Badawczy Zbiorników Wysokociśnieniowych i Monitorowania Konstrukcji — Kierownik: dr inż. Paweł Gąsior
 5. Zespół Badawczy Dynamiki i ModelowaniaKierownik: dr inż. Dariusz Pyka
 6. Zespół Badawczy Stopów AmorficznychKierownik: dr hab. inż. Mariusz Hasiak, prof. PWr.
 7. Zespół Badawczy Materiałów SMARTKierownik: dr hab. inż. Daniel Lewandowski, prof. PWr
 8. Zespół Badawczy Materiałów Zol-ŻelowychKierownik: dr hab. Marek Jasiorski, prof. PWr
 9. Zespół Badawczy Mechaniki Biomateriałów — Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Detyna
 10. Zespół Badawczy Zmęczenia i Mechaniki PękaniaKierownik: dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. PWr
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
Administrator strony

Ja tu tylko sprzątam…