Konferencje, które (współ)organizujemy

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej organizował wiele konferencji. Ich historię znaleźć można na osobnej stronie (która, zapewne, niedługo zniknie). Katedra przejmuje niektóre z tych wydarzeń i będzie podejmowała działania aby mogły one trwać.

Pojawią się również inne, nowe wydarzenia naukowe. Jednym z ważniejszych wydarzeń współorganizowanych przez Instytut jest Letnia Szkoła Mechaniki Pękania (Summer School of Fracture Mechanics).

Byliśmy współorganizatorem i (współ)uczestnikiem wspólnie organizowanych przez uczelnie z Polski, Czech i Niemiec międzynarodowych seminariów pod nazwą Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium.

W roku 2020 organizowana miała być współorganizowana przez nas konferencja 20th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, która z powodu pandemii SARS-Cov-2 przełożona została na rok 2021 i odbyła się w trybie zdalnym.

W roku 2021 odbyła się również XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania oczywiście w formie on-line.

W 2022 roku bardzo nieśmiało włączyliśmy się we współorganizację Pierwszej Międzynarodowej Konferencji: 1st International Conference on Advanced Materials for Bio-Related Applications (AMBRA) organizowanej przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych.

W roku 2023 byliśmy organizatorami kolejnej, ale tym razem zorganizowanej już w trybie stacjonarnym XIX Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania.

Na rok 2024 zaplanowane jest również wydarzenie XL Zjazd DelegatóW PTMTS — XII Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki — IX Sympozjon Kompozyty. Konstrukcje Warstwowe

W roku 2024 wspólnie z INTiBS oraz IPPT PAN będziemy organizować drugą edycję konferencji AMBRA.