Wacław Kasprzak

Wacław Kasprzak

prof. dr hab., inż.

 • ☎️ +48 71 320 3597
 • 🏙️ 50-372 Wrocław, ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1)
 • 🚪 110

Życiorys naukowy

 • 1954–1956 młodszy asystent
 • 1956 uzyskanie dyplomu magistra inżyniera mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
 • 1956–1959 asystent
 • 1959–1962 starszy asystent
 • 1962 obrona rozprawy doktorskiej dotyczącej stanu materiału w obszarach koncentracji naprężenia
 • 1962–1967 adiunkt
 • 1967 obrona pracy habilitacyjnej dotyczącej teoretycznych podstaw analizy obciążeń i naprężeń w konstrukcjach mechanicznych na podstawie pomiarów stanu odkształcenia oraz pomiar rentgenograficzny w małych obszarach polikryształu, a także metodzie wyznaczania stałych sprężystych polikryształu na podstawie stałych monokryształu
 • 1967–1971 docent
 • 1971 6-tygodniowa podróż po Stanach Zjednoczonych na zaproszenie sekretarza stanu (cel: zapoznanie się z organizacją badań, programami studiów i infrastrukturą badawczą tamtejszych uniwersytetów)
 • 1969–1981 Prorektor do spraw nauki
 • 1971–1991 profesor nadzwyczajny
 • 1982–1984 Rektor
 • 1991 profesor zwyczajny
Zainteresowania
 • Mechanika stosowana (pomiary odkształceń i naprężeń oraz analiza obciążeń i sił wewnętrznych w elementach maszyn i konstrukcji)
 • Analiza naprężenia w małych obszarach ciała polikrystalicznego za pomocą promieni X
 • Matematyczne modelowanie procesów w oparciu o teorię identyfikacji i analizę wymiarową
 • Naukoznawstwo
 • Prognozowanie rozwoju nauki i techniki

Ostatnie