• ☎️ +48 71 320 xxxx
  • 🏙️ 50-372 Wrocław, ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1)
  • 🚪 605 (prawa strona)

Promotorzy obronionej pracy doktorskiej

Promotor – dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. Politechniki Wrocławskiej

Kopromotor – prof. Abilio M.P. De Jesus, University of Porto

Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Zainteresowania
  • Metoda Elementów Skończonych (w tym Rozszerzona Metoda Elementów Skończonych)
  • Skrypty wspomagające obliczenia MES w środowisku Abaqus (python) oraz subroutiny (fortran)
  • Kompozyty, z szczególnym uwzględnieniem kompozytów warstwowych (np. FML – Laminaty Metalowo-Włókniste)
  • Mechanika pękania materiałów stalowych i kompozytowych
  • Uczenie maszynowe, algorytmy genetyczne, automatyzacja obliczeń numerycznych, klastrowanie danych

Ostatnie