Fatigue and fracture properties of rigid PUR elastomers

Publication
XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty
Grzegorz Lesiuk
Grzegorz Lesiuk
dr hab., profesor PWr.
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak
dr hab. inż., profesor PWr